اطلاعات تماس

  • مازندران ، جویبار ، شهرک صنعتی جویبار
  • ۱۱۴۲۵۶۳۶۶۱ ۹۸+

دفتر فروش : ۰۱۱۴۲۵۶۳۶۶۳

دورنگار : ۰۱۱۴۲۵۶۳۶۶۱

خط مدیریت : ۰۹۱۱۶۶۴۱۶۳۰

ایمیل مدیرعامل : furutan@ronakpipe.com

ایمیل رئیس هیئت مدیره : zaheri@ronakpipe.com

به صورت مستقیم به ما پیام دهید تا در کوتاهترین زمان پاسخ دریافت کنید