کنفرانس ملی کار آفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان

در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ پنجمین کنفرانس ملی کار آفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان در سالن همایش مجموعه میزبان بابلسر برگذار گردید که در این کنفرانس، مقاله مهندس شهاب ظاهری مدیر فروش محترم شرکت آب آفرین سبز روناک با عنوان بررسی و تبیین مدل بومی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت عملکرد شرکت های کوچک و متوسط سازمان صنعت و معدن استان مازندران به عنوان برترین مقاله انتخاب شده و ایشان پس از سخنرانی در این کنفرانس دیپلم افتخاری این کنفرانس را از پروفسور ابوالفضل شاه آبادی دبیر علمی کنفرانس دریافت نمودند.

نوشتن دیدگاه