مراسم افتتاحیه شرکت آب آفرین سبز روناک با حضور استاندار محترم مهندس اسلامی

مراسم افتتاحیه شرکت آب آفرین سبز روناک در تاریخ هیجدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۶
با حضور استاندار محترم مازندران مهندس اسلامی و همچنین رئیس محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران دکتر محمدپور و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی دکتر ادیانی برگذار شد که طی این مراسم رئیس هیات مدیره محترم شرکت آب آفرین سبز روناک جناب دکتر علی ظاهری از اهداف و چشم انداز های این مجموعه در سال های آینده سخنرانی کردند.

نوشتن دیدگاه